profile of face

Identiteit?
De bouwstenen van onze identiteit zijn persoonlijke ervaringen. Die persoonlijke ervaringen kun je opvatten als 'microverhalen'. Korte, kernachtige verhalen over belangrijke gebeurtenissen in je leven tot nu toe. Ze vertellen wie je bent en wat voor jou betekenis heeft. Datgene wat voor jou waarde heeft. Zelfonderzoek is stilstaan bij die belangrijke ervaringen en de gevoelens die je er bij ervaart.

Cement?
Als ervaringen de bouwstenen zijn van onze identiteit dan is reflectie het cement nodig voor samenhang. Met een zelfonderzoek verdiep je je zelfkennis. En die zelfkennis is bepalend voor de kwaliteit van levenskeuzes en acties. Wat in het verleden en heden betekenis heeft, kan ook richting en zin geven aan de toekomst. Al blijft die gelukkig ongewis!

Hoe verloopt een zelfonderzoek?
Een zelfonderzoek Doipte bestaat uit 2 sessies van +/- 2,5 uur. Naast het onderdeel Microverhalen, waarbij de belangrijke ervaringen vastgelegd worden in kernzinnen kan het zelfonderzoek aangevuld worden met een onderzoek van o.a. uw waarden en motieven.

Kosten: 500 euro inclusief BTW


Zelfonderzoek