profile of face

Uitgangspunten & hefbomen

Strategische uitgangspunten zijn de hefbomen voor het waarmaken van de visie en missie:
- wetenschappelijke kennis is de beste basis voor succesvolle verbetering;
- kapitaliseren op sterktes;
- positieve benadering: alles dat aandacht krijgt 'ontwikkelleert' zich verder door.


Doipte hanteert de beroepscode van het NIP als uitgangspunt. Dat houdt o.a. in: openheid over de vraagstelling en vertrouwelijkheid van informatie.

Strategie