profile of face

Doipte is Gronings voor diepte. Doipte kiest als fundament de wetenschappelijke psychologie. Kern van Doipte is dieptepsychologie: die handelt over de onder- en dieperliggende psychische processen. Begrippen die ik hierbij vaak gebruik zijn: zelfkennis, waarden, motieven, psychische systemen (PSI: Psychic systems interaction theory), geluk en emoties.

Doipte?